ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (04-05-2022)

Την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο παρουσίαση, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης, σχετικά με τις σπουδές και τις προοπτικές στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο του Κέντρου Συμβουλευτικής κ. Παπαχαρίση Σπύρο. Η διάρκεια της παρουσίασης ήταν δύο ώρες.