ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (04-05-2022)

Ανακοινώνετε ότι την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 10:00

θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο παρουσίαση, για τους μαθητές της Γ΄

τάξης, σχετικά με τις σπουδές και τις προοπτικές στο Γενικό και

Επαγγελματικό Λύκειο.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο του

Κέντρου Συμβουλευτικής  κ. Παπαχαρίση Σπύρο.

Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι δύο ώρες.