Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2014

 Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2014 (27-10-2014)

 

 2014-10-27 28OktomberGiorti (4)

2014-10-27 28OktomberGiorti (6)

2014-10-27 28OktomberGiorti (7)

2014-10-27 28OktomberGiorti (9)

2014-10-27 28OktomberGiorti (11)

2014-10-27 28OktomberGiorti (26)

2014-10-27 28OktomberGiorti (27)

2014-10-27 28OktomberGiorti (30)

2014-10-27 28OktomberGiorti (32)