Εκδρομή στα Ιωάννινα

Εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄και Β΄τάξης στα Ιωάννινα (23-04-2015) 

 

2015-04-23 Excursion Ioannina (7)

2015-04-23 Excursion Ioannina (8) 

2015-04-23 Excursion Ioannina (9)

2015-04-23 Excursion Ioannina (13)

2015-04-23 Excursion Ioannina (23)

2015-04-23 Excursion Ioannina (27)

2015-04-23 Excursion Ioannina (34)

2015-04-23 Excursion Ioannina (36)

2015-04-23 Excursion Ioannina (38)

2015-04-23 Excursion Ioannina (40)

2015-04-23 Excursion Ioannina (45)

2015-04-23 Excursion Ioannina (47)

2015-04-23 Excursion Ioannina (49)

2015-04-23 Excursion Ioannina (51)

2015-04-23 Excursion Ioannina (56)

2015-04-23 Excursion Ioannina (57)

2015-04-23 Excursion Ioannina (58)

2015-04-23 Excursion Ioannina (59)

2015-04-23 Excursion Ioannina (60)

2015-04-23 Excursion Ioannina (62)

2015-04-23 Excursion Ioannina (63)

 

 

2015-04-23 Excursion Ioannina (4)

2015-04-23 Excursion Ioannina (5)

2015-04-23 Excursion Ioannina (16)

2015-04-23 Excursion Ioannina (19)

2015-04-23 Excursion Ioannina (20)

2015-04-23 Excursion Ioannina (37)

2015-04-23 Excursion Ioannina (65)