Διδασκαλία προγραμματισμού με πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του προγραμματισμού στην Γ' τάξη του γυμνασίου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα εργαστηριακά μαθήματα - εκπαιδευτικές συναντήσεις.

 

Στα μαθήματα - αυτά χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω Φύλλα εργασιών για τον προγραμματισμό με Lego Mindstorms NXT :

 

Φύλλο Εργασιών 1 - Γνωριμία με το Λογισμικό ΝΧΤ-G  (καθηγητή)

Φύλλο Εργασιών 2 - Κινητήρες και Δομή επανάληψης  (καθηγητή)

Φύλλο Εργασιών 3 - Αισθητήρες και Δομή επιλογής  (καθηγητή)

Φύλλο Εργασιών 4 - Πρόκληση με αισθητήρες αφής  (καθηγητή)

Φύλλο Εργασιών 5 - Πρόκληση  με αισθητήρες φωτός  (καθηγητή)

 

Διδακτικό Σενάριο - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με το πακέτο MINDSTORMS NXT της LEGO

 

για περισσότερες πληροφορίες : Κατασκευές και Προγραμματισμός με Lego Mindstrorms

 

 

 

 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015,

Ο καθηγητής της Πληροφορικής

Κυριακού Γεώργιος