Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

  • Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Για το αρχειο "Εκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας 2020-2021" πατήστε εδώ.

               Για το αρχειο "Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022" πατήστε εδώ.

               Για το αρχειο "Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 2021-2022" πατήστε εδώ.