Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσες Διδασκαλίας

 

τάξη Α1

 

 

τάξη A2

 

 

τάξη Β1

 

 

τάξη Α2

 

 

τάξη Γ1

 

 

τάξη Γ2

 

 

 

 

 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων