Δύο δρόμοι μπροστά σου :

1.  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

        Ενιαίο Λύκειο. Γενικά Στοιχεία  Περιέχει:

  Tι είναι  

  Tα γενικά του χαρακτηριστικά 

  Oι ποιοτικές διαφορές

  Δομή του Ενιαίου Λυκείου (πίνακας)

Ενιαίο Λυκείο: Mαθήματα και τρόπος προαγωγής κατά τάξη:  Περιέχει:

        Α’ Λυκείου

       Β’ Λυκείου

       Γ’ Λυκείου

     Eξεταστέα ύλη 2002-2003

           Eξεταστέα ύλη, εξετάσεις και βαθμολόγηση:  Περιέχει:

  Tο πρόγραμμα και η εξεταστέα ύλη 

  Tρόπος γραπτής εξέτασης 

  Διαδικασία εξετάσεων B’ και Γ’ Λυκείου

  Mαθητές που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις 

  Eξέταση των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

  Eσπερινά Λύκεια 

  Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα 

  Διαφορά μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας στη Β’ και Γ’ Λυκ.

  Δυνατότητα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανοικτή Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Περιέχει:

  Nέες θέσεις. Nέες επιλογές Nέες προοπτικές 

  Διαθέσιμες θέσεις στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση 

  Τα 5 επιστημονικά πεδία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πίνακας) 

  Πώς διαμορφώνεται ο βαθμός για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

  Δοκιμασία Δεξιοτήτων 

  Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και οι συντελεστές τους (πίνακας) 

  Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων 

  Δυνατότητα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για κατόχους απολυτηρίου Λυκείου διαφορετικού από το απολυτήριο του Eνιαίου Λυκείου

2.Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

            Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Γενικά Xαρακτηριστικά  Περιέχει:

  H τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε νέες βάσεις 

  Oι σπουδές στα TEE διαρκούν 2-3 έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους σπουδών 

  Oριζόντια σύνδεση TEE και Eνιαίου Λυκείου 

  Περιεχόμενο Σπουδών στα TEE 

  Πού μπορούν να αποταθούν οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στα TEE

 

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Πρόγραμμα Σπουδών

               Πρώτος Kύκλος, A’ Tάξη

      Πρώτος κύκλος, B’ Tάξη

      Δεύτερος κύκλος

    Αναζήτηση επαγγελμάτων

    Αναζήτηση σπουδών

    Συσχέτιση σπουδών και επαγγελμάτων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2000 " (download 251 σελίδες σε αρχείο pdf)

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ    " ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ "

           

Συχνές Ερωτήσεις

 Με  λίγα λόγια

 A'Τάξη Ενιαίου Λυκείου

(Βάσει της Απόφασης Α.Π. Γ2/4658, Αθήνα, 07-09-01 ΦΕΚ: 1214 τ.Β/18-09-01) 

Η Α τάξη Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, θα περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διαρκείας τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από το οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Δηλαδή, οι μαθητές της Α Λυκείου θα παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Θρησκευτικά: 2
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: 4
3. Νεοελληνική Γλώσσα: 2
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
5. Ιστορία: 2
6. Αλγεβρα: 2
7. Γεωμετρία: 3/2
8. Φυσική: 2/3
9. Χημεία: 2
10. Α΄ Ξένη Γλώσσα: 3
11. Αρχές Οικονομίας: 2
12. Τεχνολογία: 2
13. Φυσική Αγωγή: 2/1
14. ΣΕΠ: -/1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
15. Β΄ Ξένη Γλώσσα: 2
16. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του: 2
17 Εφαρμογές Πληροφορικής: 2
18. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά): 2
19. Ψυχολογία: 2

Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου

(Βάσει της Απόφασης Α.Π. Γ2/4658, Αθήνα, 07-09-01 ΦΕΚ: 1214 τ.Β/18-09-01) 
Τα μαθήματα της Β τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.
- Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως.
- Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Θρησκευτικά: 2
2. Α΄ Ξένη Γλώσσα: 2
3. Φυσική Αγωγή: 2
4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: 2
5. Νεοελληνική Γλώσσα: 2
6. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
7. Ιστορία: 2
8. Αλγεβρα: 2
9. Γεωμετρία: 2
10. Φυσική: 2
11. Χημεία: 1
12. Βιολογία: 1
13. Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς: 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(α) Θεωρητική κατεύθυνση
1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα: 3
2. Αρχές Φιλοσοφίας: 2
3. Λατινικά: 2
(β) Θετική κατεύθυνση
1. Μαθηματικά: 3
2. Φυσική: 2
3. Χημεία: 2
(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση
1. Μαθηματικά: 3
2. Φυσική: 2
3. Τεχνολογία Επικοινωνιών: 2
II. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα: 2
2. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών: 2
3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ιστορία και Κείμενα: 2
4. Β Ξένη Γλώσσα: 2
5. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής: 2
6. Σχέδιο Γραμμικό: 2
7. Σχέδιο Ελεύθερο: 2
8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών: 2
9. Θέματα Ιστορίας: 2
10. Εφαρμογές Υπολογιστών: 2
11. Βιολογία: 2
12. Διαχείριση φυσικών πόρων: 2
13. Χημεία: 2
14. Σχέδιο Τεχνικό: 2

 Γ'Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.
- Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως.
- Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Στη Γ λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Θρησκευτικά: 1
2. Α΄ Ξένη Γλώσσα: 2
3. Φυσική Αγωγή: 1
4. Νεοελληνική Γλώσσα: 2
5. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
6. Ιστορία: 2
7. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής: 2
8. Φυσική: 1
9. Βιολογία: 1
10. Κοινωνιολογία: 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(α) Θεωρητική κατεύθυνση
1. Αρχαία Ελληνικά: 5
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 3/2
3. Λατινικά: 2/3
4. Ιστορία: 2
(β) Θετική κατεύθυνση
1. Μαθηματικά: 5
2. Φυσική: 3
3. Χημεία: 2
4. Βιολογία: 2
(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση
Α. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
1. Μαθηματικά: 5
2. Φυσική: 3
3. Χημεία -Βιοχημεία: 2
4. Ηλεκτρολογία: 2
Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
1. Μαθηματικά: 5
2. Φυσική: 3
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: 2
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών: 2
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Β΄ Ξένη Γλώσσα: 2
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 2
3. Στατιστική: 2
4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική: 2
5. Εφαρμογές Υπολογιστών*: 2
6. Ιστορία της Τέχνης: 2
7. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας: 2
8. Προβλήματα Φιλοσοφίας: 2
9. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη: 2
11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη: 2
12. Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια: 2
13. Αρχές Λογιστικής: 2
14. Σχέδιο Τεχνικό: 2
15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό: 2
16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα: 2
17. Πολυμέσα - Δίκτυα: 2
18. Εφαρμογές Λογισμικού: 2
   * Στις τάξεις Β και Γ Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.
Επίσης, είναι δυνατόν οι μαθητές να παρακολουθούν και μαθήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ) και στις τρεις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου.

http://www.pekap.gr/lykeio.htm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται πλέον μόνο με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου. Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων τελειοφοίτων σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας ξανά στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για την εισαγωγή τους λαμβάνονται υπόψη τα βαθμολογικά δεδομένα της τελευταίας αυτής γραπτής τους εξέτασης. Για όσους αποφοίτους συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα αμέσως δυο επόμενα έτη απ΄ αυτό της αποφοίτησής τους λαμβάνεται υπόψη και ο προφορικός βαθμός που σημείωσαν όταν φοιτούσαν στην τελευταία τάξη, ενώ για όσους συμμετέχουν μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας αυτής εξέτασής τους. 
Με τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων στην κάθε τάξη και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου. Παράλληλα, με την αντικειμενικοποίηση των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα να αποτελέσουν οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Ενιαίου Λυκείου εκτός από το απολυτήριο χορηγείται και η "ΒΕΒΑΙΩΣΗ", η οποία είναι το αποδεικτικό στοιχείο για τη δυνατότητα πρόσβασης του κατόχου της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται και σε παλαιούς απόφοιτους που εντάσσονται στο σύστημα μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Οι τελειόφοιτοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητο να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις λήψης του απολυτηρίου καθώς και για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τις βασικές αυτές πληροφορίες επιχειρεί να δώσει το φυλλάδιο αυτό το οποίο χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται ο τρόπος και οι διαδικασίες προαγωγής και απόλυσης από το Ενιαίο Λύκειο, καθώς και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της Βεβαίωσης για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ στο δεύτερο αναλύεται ο τρόπος και τα κριτήρια εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 και εφεξής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1:
Πως μπορεί αυτός που αποφοίτησε από το Λύκειο το 1999 και παλαιότερα να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Απάντηση:
Από φέτος και μετά ο απόφοιτος αυτός για να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα της Γ τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποκτήσει βεβαίωση πρόσβασης και να ενταχθεί στο νέο σύστημα. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλει σχετική αίτηση στο Λύκειο από 1 έως 10 Φεβρουαρίου του οικείου έτους.
Ερώτηση 2:
Όποιος εντάσσεταιστο νέο σύστημα (αποκτά τη βεβαίωση πρόσβασης) μπορεί να είναι υποψήφιος και άλλη χρονιά χωρίς νέα εξέταση;
Απάντηση:
ΝΑΙ όσες φορές το επιθυμεί μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% των θέσεων του αριθμού εισακτέων.
Ερώτηση 3:
Αν αυτός που έχει βεβαίωση πρόσβασης θελήσει να εξεταστεί ξανά και στις νέες εξετάσεις επιτύχει μικρότερη βαθμολογία, μπορεί να κρατήσει την παλιά και να είναι υποψήφιος για το 10% των θέσεων.
Απάντηση:
Όχι σε καμία περίπτωση. Εφόσον λάβει μέρος στις εξετάσεις χάνεται η παλιά βαθμολογία και λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτή της τελευταίας εξέτασης.
Ερώτηση 4:
Μπορεί ένας απόφοιτος που θα θελήσει να εξεταστεί στα μαθήματα της Γ Λυκείου να εξεταστεί σε μαθήματα άλλης κατεύθυνσης από αυτή που τέλειωσε στο Λύκειο;
Απάντηση:
ΝΑΙ μαζί με την αίτηση που υποβάλλει 1 - 10 Φεβρουαρίου για συμμετοχή στις εξετάσεις δηλώνει και την κατεύθυνση στην οποία θα εξεταστεί και η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από την προηγούμενη..
Ερώτηση 5:
Πότε υποβάλλουν τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά τους για να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία;
Απάντηση:
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων των ειδικών αυτών κατηγοριών υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 10 Ιουλίου κάθε χρόνο.

Φύλλα υπολογισμού βαθμολογίας - μορίων εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

Οδηγός Σπουδών Ενιαίου Λυκείου

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 1. Γενικές Αρχές Αξιολόγησης στο Ενιαίο Λύκειο
 2. Οι Πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές

  Βασικά Κριτήρια και Μέτρα στο Εν. Λύκειο

 3. Προφορική Βαθμολογία Τετραμήνων
 4. Γραπτές Εξετάσεις σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας
 5. Εξέταση Μαθητών με Ειδ. Εκπ. Ανάγκες στη Σχ. Μονάδα
 6. Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθητή κατά Μάθημα (στο Σχολείο)
 7. Διαφορά Γραπτής-Προφορικής Βαθμολογίας
 8. Γενικός Μέσος Όρος Τάξης (Γ.Μ.Ο.)
 9. Προαγωγή, Απόλυση & Απόρριψη Μαθητή
 10. Απουσίες & Επάρκεια Φοίτησης
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
 1. Α' Λυκείου
 2. Αξιολόγηση στη Β΄ & Γ' Λυκείου σε Εθνικό Επίπεδο
 3. Β' Λυκείου
 4. Γ' Λυκείου
 5. Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης Μαθημάτων Εν. Λυκείου
 6. Εσπερινά Λύκεια
 7. Άλλες Κατηγορίες Μαθητών Εν. Λυκείου
 8. Μεταβατικές Διατάξεις
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 1. Γενικά
 2. Βαθμολογία Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου
 3. Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
 4. Βαρύτητα των Βαθμών Πρόσβασης στα Μόρια Εισαγωγής
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 1. Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Τύποι Βεβαίωσης Πρόσβασης
 3. Δικαιούχοι Πρόσβασης & Απαιτούμενες Ενέργειες
 4. Πρόσβαση σε Τμήματα με Ειδικές Ρυθμίσεις
 5. Επιστημονικά Πεδία & Τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ
 6. Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας & Ειδ. Μαθήματα
 7. Μόρια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 8. Στρατηγική Επιλογής Επιστημονικού Πεδίου
 9. Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
 10. Τρόπος Επιλογής Εισαγόμενων
 11. Μαθητές - Αθλητές
 12. Άλλες Κατηγορίες Υποψηφίων
 • ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ