ΦΙΛΩΤΑΣ 

       O ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ H ΙΣΤΟΡΙΑ TOY     

  ΦΙΛΩΤΑΣ (Κωμόπολη, έδρα του δήμου. Τα υπόλοιπα χωριά που απαρτίζουν τον Δήμο είναι : Λεβαία, Αντίγονο, Φαράγγι, Μανίακι, Πελαργός, Βεγόρα.) 
  ΦΛΩΡΙΝΑ (Νομός)
  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Περιφέρεια)
  ΕΛΛΑΣ (Χώρα)

 Περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή μπορείτε να δείτε στο δικτυακό τόπο του Greek Travel Pages: new window
  Ονομασία
  Ιστορία
  Κάτοικοι
  Έθιμα
  Τροφή
  Ενδυμασία
  Προλήψεις
  Παροιμίες
  Παραμύθια
  Παιχνίδια
  Χοροί
  Κλίμα
  Εκκλησίες
  Aρχαιολογικά    ευρήματα
 

ΑΡΧΙΚΗ